Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí

Informační platforma pro on-line nakupování nacházející se na internetové adrese pod doménou webové stránky poskytuje spotřebitelům / uživatelům možnost zakoupit zboží z potravinového a kosmetického typu bez nutnosti registrace profilu uživatele. Pokud má spotřebitel / uživatel možnost registrovat profil, musí tento uživatel postupovat podle níže uvedených kroků, zatímco v případě, že spotřebitel / uživatel odmítne provést registraci, musí tento uživatel sledovat pouze kroky týkající se objednávky. Používáním informační platformy pro online nakupování spotřebitel / uživatel souhlasí s tím, že webová stránka může sbírat následující informace:

  1. Veškeré osobní údaje, které zadáváte a odesíláte, například jméno, adresu, e-mailovou adresu atd.
  2. Údaje, které umožňují webové stránce rozpoznat spotřebitele / uživatele, jeho preference a jako spotřebitel / uživatel používá tuto webovou stránku.
  3. IP adresu spotřebitele / uživatele (toto je individuální identifikační číslo počítače), který je automaticky zaznamenáván naším webovým serverem. Toto se používá k zaznamenání zájmu spotřebitele / uživatele na webové stránce.

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, budou použity v souladu se všemi platnými zákony. Shromážděné údaje budou použity výhradně pro účely:

  1. zpracování objednávky, vedení záznamů o záruce a poskytování poprodejního servisu (můžeme poskytnout vaše údaje třetí straně za účelem dodání / doručení produktů nebo služeb, které jste si zakoupili a / nebo opatřit poprodejní servis);
  2. Provedení bezpečnostních kontrol (může to zahrnovat postoupení vašich údajů úvěrovým referenčním agenturám, kteří zkontrolují podrobnosti, které jim poskytujeme ve veřejných a soukromých databázích, a můžeme mít záznam o kontrole, který se použije při budoucích bezpečnostních kontrolách - to pomáhá chránit vás a nás od podvodných transakcí);
  3. Dodržování zákonných požadavků - Webová stránka může využívat třetí strany k provádění určitých činností, jako je zpracování objednávek, třídění dat, sledování způsobu, jakým zákazník / uživatel používá internetovou stránku a komunikuje v každém případě se zákazníkem / uživatelem.
  4. Internetová stránka by také rád informovala spotřebitele / uživatele o různých propagačních akcích, výrobcích a službách, které by mohly být pro spotřebitele / uživatele zajímavé. Spotřebitel / uživatel může být kontaktován poštou, e-mailem, telefonem, SMS nebo jinými prostředky, které webová stránka považuje za vhodné, včetně nových technologií. Pokud spotřebitel / uživatel nechce tyto zprávy přijímat, spotřebitel / uživatel se může kdykoli odhlásit prostřednictvím upozornění na webovou stránku prostřednictvím e-mailu s dotazem "Bez marketingu" nebo "Zrušit odběr" nebo kliknout na odkaz na odhlášení v dolní části každého e-mailu odeslané webovou stránkou nebo třetími stranami, které jsou spojeny s webovou stránkou.

Profil, práva a povinnosti spotřebitele / uživatele (registrovaného a neregistrovaného)

Pravidla podle této části těchto všeobecných obchodních podmínek se vztahují na spotřebitele / uživatele, o kterém by se mohlo dospět k závěru, že spotřebitel / uživatel je založen na údajích poskytnutých při uzavření kupní smlouvy a při registraci na informační platformě podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7 / ES ze dne 20. května 1997 o smlouvách na dálku.

1. Kroky: V on-line platformě mohou být profily spotřebitelů / uživatelů vytvořené fyzickými i právnickými osobami. Chcete-li vytvořit aktivní profil uživatele / uživatele, je povinné vyplnit registrační formulář, který je k dispozici na platformě, a to platnou e-mailovou adresou, úplnými jmény, doručovací adresou, telefonním číslem a heslem. Vyplněný formulář se stává elektronickým dokumentem podle čl. 3 EDESA po registraci spotřebitel / uživatel výslovně uvede, že souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami a podle článku 3 odst. 2 EDESA se písemná forma považuje za splněnou, pokud se sestaví elektronický dokument a obě strany dohoda je vázána nimi.

Registrací na platformě potvrzuje spotřebitel / uživatel, že údaje uvedené v registračním formuláři jsou správné a neovlivňují práva a zájmy třetích stran.

2. Práva a povinnosti spotřebitele / uživatele a zájmů.

  1. Spotřebitel / uživatel je zodpovědný za všechny své činnosti vyplývající z používání stránky prostřednictvím svých profilů včetně uzavřených dohod a uskutečněných plateb. Při používání online platformy se spotřebitel / uživatel musí vyhnout provádění akcí, které jsou v rozporu s právními předpisy.
  2. Spotřebitel / uživatel se zavazuje dodržovat platné zákony, jakož i současné všeobecné obchodní podmínky.
  3. Spotřebitel / uživatel nesmí sbírat, reprodukovat, upravovat, mazat, publikovat, distribuovat a propagovat jakýmkoli jiným způsobem informační zdroje nahrané na webových stránkách a nesmí vytvářet vlastní databázi v elektronické nebo jiné formě založené na informačních zdrojích databází nacházejících se na webových stránkách bez výslovného souhlasu společnosti.